องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
  จักทำบอร์ดกิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-11-15][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตำบลบางเดชะ[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ [วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 26]
 
  ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Servic : OSS) ประจำตำบลบางเดชะ[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมจิตอาสาวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระพุทธทวารวดี พุทธอุทยานเขาอีโต [วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 30]
 
  จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันนวมินทรมหา...[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 147]
 
  กิจกรรมลงพื้นที่มอบเรือทองแบนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลบางเดชะ[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 20]
 
  วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 135]
 
  ตรวจสอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของราษฎรบ้านหนองบัวหมู หมู่ที่ 8 ตำบลบางเดชะ(ฟาร์มหมู)[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 61]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566[วันที่ 2023-08-15][ผู้อ่าน 60]
 
  วันที่ 26/07/2566 แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหัวกรด ช่วงเช้า[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 100]
 
   26 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันสุนทรภู่ (วันภาษาไทย) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 91]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11