องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
  วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาร...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 33]
 
  วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร มอบหมายนายคำรณ นาคคล้าย ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดชะ ที่ได้รับ...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 37]
 
  วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ กรณีเกิดเหตุอั...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 33]
 
  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลบางเดชะ เข้าร่วมพิธ๊เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพร...[วันที่ 2022-12-22][ผู้อ่าน 31]
 
  วันที่ 26 มิถุนายน 2565 " วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565"[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 136]
 
  กิจกรรม คัดแยกขยะอันตราย ส่งมอบ ณ ศูนย์ขยะอันตราย ตำบลเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 118]
 
  วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 116]
 
  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ นำโดย ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 151]
 
  ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางจันทนา วงษ์นิกร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ณ วัดสามัคคีภิรมย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดชะ ร่วมก...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 149]
 
  วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 131]
 
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก NO Smoking"[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 117]
 
  ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ค.2565 อบต.บางเดชะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ....[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 93]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6