องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
  วันที่ 26 มิถุนายน 2565 " วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565"[วันที่ 2022-07-26][ผู้อ่าน 88]
 
  กิจกรรม คัดแยกขยะอันตราย ส่งมอบ ณ ศูนย์ขยะอันตราย ตำบลเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 66]
 
  วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 82]
 
  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ นำโดย ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 94]
 
  ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นางจันทนา วงษ์นิกร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ณ วัดสามัคคีภิรมย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดชะ ร่วมก...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 88]
 
  วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 90]
 
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก NO Smoking"[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 84]
 
  ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ค.2565 อบต.บางเดชะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ....[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 67]
 
  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอาสาสมัครบริบาลประจำเดือนพฤษภาคม 2565[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565(แผนปฏิบัติการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนและบริการทำหมัน-ตอนให้กับสุนัขและแมว)[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 26 พ.ค.2565 ณ อบต.ดงขี้เหล็ก[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 54]
 
  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค.2565 อบต.บางเดชะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 50]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6