องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
  จัดทำบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ 22 พฤษภาคม 2567[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 27]
 
  พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 15 พฤษภาคม 2567[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 22]
 
  "หมู่บ้านรักษาศิล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม" ภายใต้กิจกรรม "ทำบุญทั้งปี ทำดีด้วยหัวใจ" วันที่ 15 พฤษภาคม 2567[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 24]
 
  วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 20]
 
  จัดทำบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันพืชมงคล ที่ 10 พฤษภาคม 2567[วันที่ 2024-04-26][ผู้อ่าน 97]
 
  จัดทำบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันฉัตรมงคล ที 4 พฤษภาคม 2567[วันที่ 2024-04-22][ผู้อ่าน 92]
 
  จัดทำบอร์ดให้ความรู้เนื่องในวันสงกรานต์ 2567[วันที่ 2024-04-04][ผู้อ่าน 159]
 
  กิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[วันที่ 2024-04-02][ผู้อ่าน 175]
 
  จัดบอร์ดให้ความรู้ วันที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 171]
 
  จัดบอร์ดให้ความรู้ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 170]
 
  โครงการตลาดนัดแก้หนี้อำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางเดชะ[วันที่ 2024-03-10][ผู้อ่าน 181]
 
  เรื่อง การจัดทำคลิป Video การทำกิจกรรมสาธารณะประโชยน์/จิตอาสาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2024-03-01][ผู้อ่าน 158]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13