องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)


โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)”

เกื้อหนุนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566

ณ วัดสามัคคีภิรมย์ (สะพานหิน) ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีนายพงษ์สิมะ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานเปิดกิจกรรม ส่งมอบพันธุ์ไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้ผล ให้แต่ละตำบล แต่ละหมู่บ้านเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในระยะยาว

2024-07-19
2024-07-16
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-17
2024-06-13