องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 


ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Servic : OSS) ประจำตำบลบางเดชะ


องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Servic:OSS) องค์การบริหารส่วนตำบล บางเดชะ เปิดให้บริการผ่านระบบ e -Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเดชะ

 

เว็บสล็อต

2023-11-15
2023-11-03
2023-11-03
2023-10-31
2023-10-12
2023-10-11
2023-10-05
2023-08-28
2023-08-21
2023-08-15