ตารางออกอากาศ

วันที่ :

เวลารายการที่ออกอากาศ
06.00 น. - 06.30 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเช้า) 
06.30 น. - 07.00 น.  สุขใจไปกับธรรม 
07.00 น. - 07.30 น.  จุดประกาย Sci Kids 
07.30 น. - 08.00 น.  สูงวัย ไซเบอร์ 
08.00 น. - 08.30 น.  ข่าวการศึกษา/English sit down 
08.30 น. - 09.00 น.  รู้'รักษ์พลังงาน 
09.00 น. - 09.30 น.  Fancy Balloon 
09.30 น. - 10.00 น.  คมคิดคนเกษตร 
10.00 น. - 11.00 น.  เตรียมสอบ กศน. ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ 
11.00 น. - 11.30 น.  ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
11.30 น. - 12.00 น.  Math My Life 
12.00 น. - 12.30 น.  วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา 
12.30 น. - 13.00 น.  Let's go English 
13.00 น. - 13.30 น.  ข่าวการศึกษา/English Chitchat 
13.30 น. - 14.00 น.  Japan maruma มารู้ม่ะ มารู้ไหม/เกาหลีมีศัพท์ 
14.00 น. - 14.30 น.  Halo Indonesia ปี 1/เมียนมา ภาษาพาสนุก 
14.30 น. - 15.00 น.  ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยพลังตัวเลข 
15.00 น. - 15.30 น.  ขนมไทยใส่ไอเดีย 
15.30 น. - 16.00 น.  Fancy Balloon 
16.00 น. - 16.30 น.  สูงวัย ไซเบอร์ 
16.30 น. - 17.00 น.  จุดประกาย Sci Kids 
17.00 น. - 17.30 น.  ข่าวการศึกษา/จีนจำเป็น 
17.30 น. - 18.30 น.  ลีลา ลีลาศ 
18.30 น. - 19.00 น.  คมคิดคนเกษตร 
19.00 น. - 20.00 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ 
20.00 น. - 20.30 น.  ข่าวในพระราชสำนัก 
20.30 น. - 21.30 น.  ETV ติวเข้ม ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ 
21.30 น. - 22.00 น.  รู้'รักษ์พลังงาน 
22.00 น. - 22.30 น.  Bike Guru 
22.30 น. - 23.00 น.  ทำเองได้ ภูมิใจด้วย 
23.00 น. - 23.30 น.  รอบรู้ภัยพิบัติ/เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด 
23.30 น. - 00.00 น.  ธรรมสาธุ(ทำวัตรเย็น) 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

0 2354 5730-40 ต่อ 414-415

0 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

Centre for Educational Technology

Building Sri-Ayudhaya st., Rajatavee distric Bangkok 10400, THAILAND

66 2354-5730-40 ext. 414-415

66 2354 5741

etv_cet@hotmail.com

©2018 etvthai.tv.All rights reserved