องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2567 ]101
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549 [ 15 ก.พ. 2566 ]103
3 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2565 ]110
4 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]105
5 คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน สตง [ 15 มี.ค. 2565 ]89
6 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 15 มี.ค. 2565 ]88
7 คู่มือเบิกจ่าย สปสช [ 15 มี.ค. 2565 ]84
8 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 มี.ค. 2565 ]88
9 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวง [ 15 มี.ค. 2565 ]106
10 คู่มือโครงสร้างข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]107
 
หน้า 1|2