องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางเดชะ หมู่ที่ 3 [ 14 ก.ค. 2566 ]125
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกวัชพืชคลองวังม้าแก้ว หมู่ที่ 1 [ 14 ก.ค. 2566 ]126
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางตาล่า หมู่ที่ 2 [ 12 ก.ค. 2566 ]126
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองบางเดชะ หมู่ที่ 5-3 [ 14 มี.ค. 2566 ]126
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางเสา คสล.ต่อจากของเดิมทางเข้าบ้านสนามพลี หมู่ 8 [ 14 มี.ค. 2566 ]126
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางเสา คสล.จากบ้านนายธวัช สนามน้อย ถึงสะพานบางหุ้ง หมู่ที่ 8 [ 20 ก.พ. 2566 ]126
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางโคมเหลืองต่อจากของเดิมบ้านนางทะเวียง ปราณีถึงบ้าน นายวิรัตน์ รัศมี หมู่ที่ 9 [ 14 ก.พ. 2566 ]125
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังทางเข้าหนองกระสา หมู่ที่3 [ 5 ม.ค. 2566 ]126
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันคลองวังม้าแก้ว หมู่ที่1 [ 5 ม.ค. 2566 ]126
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคันคลองส่งน้ำบ้านอินทนิล หมู่ที่4 [ 5 ม.ค. 2566 ]125
 
หน้า 1|2