องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงคันคลองะ หมู่ที่ 5 (ต่อจากของเดิม) [ 6 มิ.ย. 2567 ]13
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่5 [ 17 ม.ค. 2567 ]121
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงคันคลอง หมู่ที่5 [ 7 ธ.ค. 2566 ]122
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองบางหุ้ง หมู่ที่9 [ 6 ธ.ค. 2566 ]125
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายถนนดินลูกรัง ทางเข้าบ้านสนามพลี หมู่ที่ 8 [ 24 พ.ย. 2566 ]115
6 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3-5 [ 20 พ.ย. 2566 ]88
7 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางเดชะ หมู่ที่ 3 [ 14 ก.ค. 2566 ]124
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกวัชพืชคลองวังม้าแก้ว หมู่ที่ 1 [ 14 ก.ค. 2566 ]128
9 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางตาล่า หมู่ที่ 2 [ 12 ก.ค. 2566 ]128
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังคลองบางเดชะ หมู่ที่ 5-3 [ 14 มี.ค. 2566 ]130
 
หน้า 1|2