องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ อบต.บางเดชะ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมเรียนรู้ตามอัธยาศัย ณ วัหัวกรด [ 12 ส.ค. 2564 ]127
2 กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียน [ 29 ก.ค. 2564 ]125
3 กิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของการระบาดโรคโควิท 2019 [ 24 ก.ค. 2564 ]125
4 กิจกรรม เจลแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิท 2019 [ 15 ก.ค. 2564 ]125
5 กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาสมอง และจิตใจของผู้สูงอายุ [ 14 ก.ค. 2564 ]127
6 กิจกรรม หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ [ 13 ก.ค. 2564 ]125
7 กิจกรรม กพช การทำดิน [ 28 พ.ค. 2564 ]127
8 กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน [ 4 พ.ค. 2564 ]126
9 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคนเมืองปราจีนบุรี [ 28 เม.ย. 2564 ]126
10 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านสวนคุณตาจำลอง [ 9 มี.ค. 2564 ]126
 
หน้า 1|2