องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาทุกสังกัด ประเมินตนเองตามแบบติดตามดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/66 (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค.66)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาทุกสังกัด ประเมินตนเองตามแบบติดตามดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/66 (ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค.66)
 
: แนวทางประเมินตนเองตาใแบบติดตามการดำเนินงานอนามัยโรงเรียนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
: ประชาสัมพันธ์
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ