องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565
 
ติดต่อ - สอบถาม


ชื่อ-สกุล ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์   081-8632813
อีเมล์ saraban@bangdechapri.go.th
ชื่อ-สกุล นายวิโรจน์ พรมบุตร
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 096-7059779
อีเมล์ saraban@bangdechapri.go.th
ชื่อ-สกุล นายทวีศักดิ์ ประภักดี
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 065-159936
อีเมล์ saraban@bangdechapri.go.th
   
ชื่อ-สกุล นางสาวจิตรา บุญกระพือ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 089-8105475
อีเมล์ saraban@bangdechapri.go.th
ชื่อ-สกุล นายคำรณ นาคคล้าย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 083-9803855
อีเมล์ saraban@bangdechapri.go.th
ชื่อ-สกุล นางสาววันเพ็ญ พันปล้อง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089-0417091
อีเมล์ saraban@bangdechapri.go.th