องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bangdechapri.go.th
 
 
 
  วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิ
  วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร มอบหมายนายคำรณ นาคคล้าย ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดชะ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
  วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย บ้านนายชอบ สำรวจ ห
  วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลบางเดชะ เข้าร่วมพิธ๊เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพร
  วันที่ 26 มิถุนายน 2565 " วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565"
  กิจกรรม คัดแยกขยะอันตราย ส่งมอบ ณ ศูนย์ขยะอันตราย ตำบลเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี
 
7 มี.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะใสสะอาด 2566 งดรับ งดให้ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการปฏิบัติหน้าที่ [ อ่าน 11 ]
28 ก.พ. 2566 ประกาศ No Gift Polic องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ ประจำปี 2566 [ อ่าน 15 ]
1 ก.พ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ อ่าน 11 ]
27 ม.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 [ อ่าน 8 ]
18 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ อ่าน 28 ]
18 ม.ค. 2566 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ อ่าน 44 ]
12 ม.ค. 2566 เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ อ่าน 43 ]
26 ธ.ค. 2565 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 ด.ต.ศิลปชัย วงษ์นิกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ มอบหมายให่นายคำรณ นาคคล้าย ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลบางเดชะ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขยายทางหลวงหมายเล [ อ่าน 70 ]
11 พ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ อ่าน 49 ]
27 ต.ค. 2565 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ Asphaltic Concrete ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ อ่าน 55 ]
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ อ่าน 163 ]
25 ก.พ. 2565 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ [ อ่าน 205 ]
9 ก.พ. 2565 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ อ่าน 185 ]
6 ก.ย. 2564 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ อ่าน 100 ]
3 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำเคหะชุมชนปราจีนบุรี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 199 ]
3 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคันคลอง หมู่ที่ 3-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 186 ]
 
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน
โควิดสายพันธุ์โอไมครอน รุนแรงหรือไม่?
วิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดฯ ในการเลือ
ประเด็น : เลือกตั้งปลอดภัย/สถานการณ์โควิด 19 และกา
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565